CÁC ĐIỂM TẬP DƯỠNG SINH Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC CHÍNH QUYỀN THỐNG NHẤT

*Thành phố Pleiku: – Điểm tập 3/8 Bà Triệu, Phường Phù Đổng ( Công văn số 1929/UBND-KT ngày 26/8/2019 của UBND thành phố Pleiku )

*Huyện Đak Đoa: – Điểm tập 25 Chu Văn An. Thị trấn Đak Đoa ( Công năn số 1543/UBND-KT ngày 20/9/2019 của UBND Huyện Đak Đoa )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *