DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TẬP DƯỠNG SINH TRƯỜNG SINH HỌC TẠI TỈNH GIA LAI
Số TT HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ Địa chỉ Số ĐT Người đại diện
1 TP PLEIKU
VP Chi nhánh
Điểm tập
138/8 Phan Đình Phùng
3/8 Bà Triệu
0905829478
0382813467
Ông Năm Hổ
Ông Tòng
2
H ĐAK ĐOA
25 Chu Văn An, TT Đak Đoa 0978911229 Ông Nguyên
3 H CHƯ SÊ
– Đ1
– Đ2 ( Câu lạc bộ )
Thôn Bình Minh, Xã Yun
Thôn 2, Xã Ia Hlốp
0935446856
0397223201 Ông Ngạn
Ông Tam
4 H PHÚ THIỆN 553 Hùng Vương,Tổ 12, TT Phú Thiện 0363574128
Ông Hải

5 H CHƯ PƯH

Thôn Tao Chor, Xã Ia H Rú

0973664002

Ông Điều

6 H MANG YANG 138 Trần Hưng Đạo, TT Kon Dang 0394935079 Ông Minh
7 H IA GRAI Thôn 1, Xã Ia Tô 0986212656 Ông Sơn
8 TX AN KHÊ CLBDS Tx An Khê, Phường An Phú
240 Quang Trung, Tổ 2, P Ngô Mây
Điểm tập 115 Bùi Thị Xuân, Tx An Khê …
0396763012
… …
Ông Ái

9 H ĐỨC CƠ Đường Tăng Bạt Hổ, Tổ 9 TT Chư Ty 0388287159 Ông Hủy

10 H K BANG
Đ1 Thị trấn K Bang
Đ2 Thôn 3, Xã Đông
11 H ĐAK PƠ Thôn An Thuận, Xã Cư An