LỊCH MỞ LỚP DƯỠNG SINH TSH TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU TRONG THÁNG 10

Ngày 01/10 /2023 Lớp cấp 3 học lúc 12g tại 03/08 Bà Triệu Pleiku, Gia Lai
Gh phụ trách: Phạm Như Tòng, đt 0382813467 và Huỳnh Thị Ngọc Xuân, đt 0913142663
*Lớp cấp 1,2 mở ngày 02/10/2023 học lúc 12g tại 03/08 Bà Triệu Pleiku, Gia Lai
Gh phụ trách: Phạm Như Tòng đt 0382812467
Và Huỳnh Thị Ngọc Xuân, đt 0913142663

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *