Khai giảng và Kết thúc lớp học dưỡng sinh cấp 3 tại Điểm tập 3/8 Bà Triệu, Tp Pleiku

Ngày 19/03/2023 đã khai giảng và kết thúc việc hoạc tập nâng cấp lên cấp 3 của 23 học viên dưới sự chủ trì của giảng huấn Phạm Như Tòng. Tất cả học viên đều tiếp nhận tốt lý thuyết và thực hành theo mục đích và yêu cầu của môn học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *