Bế mạc lớp Dưỡng sinh trường sinh học tại 3/8 Bà Triệu, Tp Pleiku

Sau 6 ngày ( từ 25/11 đến 30/11/2019 ) lớp học  cấp 1&2 Dưỡng sinh Trường sinh học tại 3/8 Bà Triệu, Tp Pleiku đã bế mạc. Lớp học hoàn thành chương trình theo kế hoạch với 10 học viên theo học dưới sự hướng dẫn của ông Phạm Như Tòng và các giảng huấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *