Thông báo mở lớp dưỡng sinh trong tháng 6 tại Pleiku

+ Địa điểm: 3/8 Bà Triệu, Phường Phù Đổng, Thành Phố Pleiku
+ Thời gian: * Đối với Cấp 1&2 Từ ngày 19/06/2023 đến 24/06/2023 ( Học từ 12h trưa )
• Đối với cấp 3 Trong ngày 25/06/2023 ( Học từ 12h trưa )
+ Giảng huấn: Ông Phạm Như Tòng
+ Liên hệ ( trước 12h00 ngày mở lớp ) : Ông Tòng ( 0382813467 ), Ông Trọng ( 0985001922 ),
Bà Lài ( 0345531225)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *