LỊCH MỞ LỚP TRƯỜNG SINH HỌC TẠI XÃ ĐÔNG, HUYỆN KBANG

Lớp học 1/2 tại Xã Đông, Huyện KBang vào 11h 30 hằng ngày từ 8/5 đến 13/5 . Liên hệ các giảng huấn Nguyễn Văn Định ( ĐT 0903528799 ) và Lương Ngọc Diệp ( ĐT 0901345379 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *