LỊCH MỞ LỚP DƯỠNG SINH TRƯỜNG SINH HỌC TẠI 3/8 BÀ TRIỆU, TP PLEIKU

LỊCH MỞ LỚP DƯỠNG SINH TRƯỜNG SINH HỌC TẠI 3/8 BÀ TRIỆU, TP PLEIKU

+ Địa điểm: 3/8 Bà Triệu
+ Thời gian:  – Đối với cấp 1&2 từ ngày 25/5/2020 đến 30/5/2020 ( Học từ 12h trưa )

– Đối với cấp 3 ngày 31/5/2020 ( Học từ 12h trưa )

+ Liên hệ: Ông Tòng ( 0382813467 ), Ông Trọng ( 0985001922 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.