Kết thúc lớp học dưỡng sinh cấp 1&2 tháng 4/2023 tại Điểm tập 3/8 Bà Triệu, Tp Pleiku

Sau sáu ngày học tập ( từ 17/04 đến 22/04 ), Lớp học dưỡng sinh cấp 1&2 đã kết thúc khóa học với 12 học viên dưới sự chủ trì của giảng huấn Phạm Như Tòng. Nhìn chung các học viên đều nắm vững lý thuyết và thực hành. Tuy số ngày học tập và thực nghiệm chưa nhiều nhưng đa số học viên đều cảm nhận tốt hiệu quả của khai mở luân xa và tiếp nhận năng lượng vào cơ thể; tất cả các học viên đều được hỗ trợ tiếp lực sau khi kết thúc khóa học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *