Kết thúc lớp học dưỡng sinh cấp 1&2 tháng 4/ 2023 tại Điểm tập 115 Bùi Thị Xuân, Thị xã An Khê

Sau sáu ngày học tập ( từ 17/04 đến 22/04 ), Lớp học dưỡng sinh cấp 1&2 đã kết thúc khóa học với 8 học viên ( trong đó 2 học viên cấp 1 và 6 học viên cấp 2 ) do giảng huấn Lương Ngọc Diệp và Nguyễn Văn Định truyền đạt. Nhìn chung các học viên đều nắm vững lý thuyết và thực hành. Tuy số ngày học tập và thực nghiệm chưa nhiều nhưng đa số học viên đều cảm nhận tốt hiệu quả của khai mở luân xa và tiếp nhận năng lượng vào cơ thể; mốt số học viên được hỗ trợ tiếp lực sau khi kết thúc khóa học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *