Điểm lớp 03/8 Bà Triệu chuẩn bị có lớp bán tịnh dưởng ngày 05/3 , lớp 1,2 từ ngày 13-18 /3 và lớp cấp 3 ngày 19/3 ( học vào lúc 12 giờ trưa ): anh chị em TSH có người thân bạn bè muốn đi học các lớp trên thì đăng ký theo số đt : 0382813467 ( Chú Tòng ), 0985001922 ( Anh Trọng ), 0345531225 ( Chị Lài ) ; mong mọi người quan tâm lớp học để đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *